Programi i Kolegjit Preka

Tek Kolegji Preka nxënësit punojnë me  kurrikulat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare, të përshtatura në bazë të kërkesave të Ministrisë së Arsimit. 

 

Lëndët që ofrohen

Gjuhë Shqipe & Letërsi

 

Kimi

 

Filozofi

 

Teknologji

 

 

Matematikë

 

Biologji

 

Psikologji

 

Gjermanisht

 

Qytetari

 

Anglisht & Kulturë Angleze

Histori

 

Sociologji

 

Italisht

 

Edukim Fizik

 

Fizikë

Gjeografi

 

Ekonomi

 

Teknologji Informacioni

 

 

 

Programi i shkollës dhe struktura e  klasave

Z

25 nxënës në klasë

Numri maksimal i nxënësve në klasë është 25.

Z

Kompjuter për çdo nxënës në IT

Laborator modern me kopjutera për çdo student në IT.

Z

Aktivitete te ndryshme sportive për vajza dhe djem

Kampionate futbolli, volejbolli dhe badmintoni çdo  vit.

Z

Eksursione 3 herë në vit

Ekskursione brenda dhe jashtë vendit.